Cloudos.se

Skattebetalarna i Stockholm betalar mycket stora summor till dyra datorresuser i sina skolor.

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 14:56 CET

Alla stockholmare kunde erhålla gratis datorer!

71 250 kronor är priset för varje dator i det av Stockholms stad undertecknade IT-avtalet för en femårsperiod från och med 2010. Då ingår 12 500 för datorns driftkostnad under perioden. Troligtvis tillkommer en slutlig avgift vid avtalets slut.

Nu tillkommer ytterligare kostnader med den email tjänste plattformen som tidigare låg hos annan leverantör, Den tekniska plattform där de e-tjänster som erbjuds att söka förskoleplats, parkeringskort eller att söka jobb inom stadens olika enheter. Vad kostar den Stockholms stad ?

Samt kostnaden att varje elev som erbjuds plats i en Stockholmsskola får ett konto med e-post och lagring som kostar 51 kronor i månaden. Det blir 80000*12*51 = 48 960 000. Denna servicen kan hanteras gratis hos flera stora email provider. Egna epostservrar med lagring det blir en hel del servrar inom denna stora utgift.

En hygglig portabel 11 tums dator med hårdisk kan man köpa för ungefär 2 500 kr. Man får då en lättanvänd praktisk dator med ett bra operativ och grundprogram för detta låga pris.

Det ger 28 elever möjlighet att erhålla en dator, istället för en per elev. Nu delar i praktiken flera elever datorer.

Då man inhandlar 44 000 datorer till detta priset, kan man beräkna hur många som skulle kunna få en dator om man i stället använde sig av en ovanstående 11 tumsdatorer.

Ett enkelt räkneexempel ger följande resultat 28 * 44 000 = 1 230 000.

Över en million elever kan då erhålla datorer ifrån Stockholms stad!

Eftersom det endast finns 80 000 elever så kan alla invånarna i Stockholm erhålla en dator, plus samtliga invånare i kommunerna utanför Stockholm! Tänk dig att uteliggarna kan surfa med sin gratis erhållna dator på "wifi"-ställen i storstadsregionen efter arbete och bostad! Vilken glädje för alla våra kära på ålderdomshemmen som kan hålla kontakt med sina barnbarn och barnbarns barn!

Varför byter och slänger Stockholms stad 44 tusen datorer som står på olika skolor i Stockholmsområdet mot nya? När man kan återanvända dessa och få 88 000 datorer istället? Eller att köpa billigare läsplattor eller små datorer/notebooks så att samtliga 128 000 elever och anställda kan erhålla dessa datorer.

Skrotar man alla bilar när man köper nya?

Slänger man alla läroböcker när man köper nya läroböcker?

Skall vi inte eftersträva ett hållbart samhälle där vi inte slösar med våra resurser utan använder precis bara det vi behöver för att få vardagen att fungera ekonomiskt och praktiskt.

Varför skrives dessa avtal ?