Landsbygdsdemokraterna

Skattefria fria zoner utarmar ytterliggare landsbygden

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2010 14:17 CET

Skattefria fria zoner utarmar ytterliggare landsbygden.

Återigen har vår tids politiker bevisat att man inte bryr sig om landsbygden och företagande utanför storstan.

Göteborgs kommunfullmäktige har efter ett förslag från Moderaterna i kommunen, beslutat om så kallad ”skattefri zon” för företagare som har verksamhet i kommunens förorter. Anledningen sägs vara att om man inför detta så skulle företagen ha råd anställa folk.

Landsbygdsdemokraterna frågar sig varför en företagare som har sin verksamhet i närheten av storstäder skulle få mer pengar över för att kunna anställa. Vilka fördyrande kostnader finns för dessa företagare?

På landsbygden finns många företagare som med sin envishet driver verksamhet trots att man kanske betalar tusentals kronor extra för att kunna leverera sina produkter.  Är det inte dags för våra etablerade partier att inse vilka resurser det finns utanför stadsgränsen och stödja dessa för att få hela Sverige att leva.

Landsbygdsdemokraterna fyra hörnstenar

Traditioner och kulturarv: Att skapa förutsättningar för att upprätthålla och bevara för landsbygden typiska traditioner och kulturarv är en viktig del i arbetet för att klara målsättningen om en befolkad och levande landsbygd.

Företagande och service: Nedläggning av skolor och postservice, försämrade kommunikationer och höjda punktskatter för bilismen, är exempel på förändringar som slagit hårt mot landsbygdens människor.

Demokrati och påverkan: Ett väl fungerande demokratiskt styrelseskick och en lagstiftning som ger medborgarna möjlighet att påverka utvecklingen i frågor av stor betydelse för dem själva och för den bygd där de lever, ska vara en självklar rätt.

Framtidstro och utveckling: Landsbygdsdemokraterna hävdar att en levande landsbygd, där möjligheterna tas till vara och där människor känner framtidstro, är en stor tillgång för landet som måste utvecklas.
Det som drivit oss till detta är ett missnöje med hur Sveriges nuvarande partier tar i frågor som gäller landsbygdsbefolkningen. Ska vi ha en levande landsbygd så måste det till en förändring!