Finansdepartementet

Skattefrihet för besök hos tandläkare slopas

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 15:58 CEST


Eva Rosengren
Pressmeddelande
08-405 1625
070- 657 08 95

Lena Bartholf Axelsson
Kammarrättsassessor
08- 405 21 41
(tandvård)

Peter Ljungqvist
Kammarrättsassessor
08- 405 14 79
(tipspengar)

www.finans.regeringen.se

Regeringen överlämnade på torsdagen en remiss till Lagrådet som föreslår att förmån av all tandvård ska vara skattepliktig. Detta sker genom att skattefriheten för förmån av inte offentligt finansierad tandvård i Sverige och utomlands slopas.

Förändringen innebär att reglerna anpassas till de principiella förändringarna i tandvårdsersättningen som genomfördes år 1999. Utgångspunkten för förändringen är att den offentliga finansieringen av tandvården huvudsakligen ska ske inom ramen för den allmänna försäkringen och inte genom skattesystemet.

Som en konsekvens av att skattefriheten slopas tas avdragsförbudet för sådana utgifter i inkomstslaget näringsverksamhet bort.

I lagrådsremissen föreslås även att skattefriheten för belöningar, s.k. tipspengar, vid avslöjande eller gripande av brottslingar utvidgas till att bl.a. omfatta ersättning till den som har bidragit till att förebygga brott, eller att föremål tas i beslag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.