Riksdagen

Skattefrihet för tandvårdsförmån tas bort

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 18:00 CET

En majoritet i skatteutskottet har, med viss ändring, godkänt regeringens förslag om att ta bort skattefriheten för förmån av tandvård som inte är offentligt finansierad. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2004.

Utskottet skriver i sitt betänkande att finansiering av tandvård inte bör ske genom skattesystemet utan inom ramen för den allmänna försäkringen.

Regeringen föreslår att förbudet för arbetsgivare att dra av tandvårdskostnaderna i inkomstlaget näringsverksamhet slopas. Skatteutskottet vill införa en övergångsbestämmelse för att förhindra att företag med brutet räkenskapsår under en övergångsperiod både ska kunna erbjuda anställda skattefri tandvård och dra av för samma tandvårdskostnader.

Moderaterna och Kristdemokraterna är emot regeringens förslag och vill ha kvar skattefriheten på tandvårdsförmånen.

Lånedatorer

Skatteutskottet har även gett sitt stöd till regeringens förslag om att begränsa skattefriheten för förmån av lånedatorer. För att förmånen ska vara skattefri så får löneavdraget inte vara större än 10 000 kronor, enligt det nya förslaget.

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 17 december

Förarbeten: Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU12 och regeringens proposition 2003/04:21

För mer information ta kontakt med Olof Åkerrén, föredragande i skatteutskottet, på telefonnummer 08-786 49 75.

Ingeborg Granlund
Press- och informationskansliet, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000