Finansdepartementet

Skattefriheten slopas för lokalanställda vid utländska ambassader

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 12:15 CEST

Regeringen föreslår i en proposition som lämnas till riksdagen i dag att skattefriheten för lokalanställda vid utländska ambassader i Sverige slopas. Ändringen till beskattade löner lär medföra att dessa justeras upp till kollektivavtalsnivå.

Med lokalanställda avses de personer som arbetar på ambassader utan att vara utsända ambassadmedlemmar. Den nuvarande skattefriheten har inneburit att deras lönenivå är låg, ungefär motsvarande en svensk lön efter skatt. Detta innebär i sin tur att de lokalanställdas socialförsäkringsförmåner, t.ex. pension och sjukpenning blir dåliga. De lokalanställdas nuvarande skattefrihet kan därför leda till oacceptabla konsekvenser när det gäller den sociala tryggheten.

För att ge de inblandade möjlighet att anpassa sig till den nya situationen bör ändringen träda i kraft den 1 januari 2007.


Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
eva.rosengren@finance.ministry.se