Svenska Taxiförbundet

Skattefusket kan stoppas

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 17:03 CET

Återigen kan skattemyndigheter och media rapportera om skattefusk för mångmiljonbelopp inom taxibranschen. Detta är oacceptabelt.

Vi vet att ekonomisk brottslighet och skattefusk finns i hela samhället, inte bara i taxinäringen. Det bästa sättet att komma åt den är genom en effektiv tillsyn och regelbundna kontroller över hela landet. Det måste finnas en tillräckligt stor risk för upptäckt, kombinerat med kännbara påföljder, för att det ska ge effekt.

Svenska Taxiförbundet välkomnar sådana åtgärder från myndigheterna, av den enkla anledningen att vi både tror på och vill ha en konkurrens på lika villkor. Det gagnar både den duktige företagaren och kunderna.

Svenska Taxiförbundet har alltid arbetat för en sund och konkurrenskraftig taxibransch, där det ska vara en självklarhet att man sköter sina åtaganden på bästa sätt. Nu behöver vi stöd från myndigheterna för att rensa ut fusk och brottslighet. Det är dags för våra politiker att våga ta beslut och skapa de resurser som krävs för en uppstädning.

Trots att problemen varit kända länge görs nämligen ingenting. Ulf Adelsohn presenterade redan 1997 ”Branschsaneringsutredningen”, som belyste den ekonomiska brottsligheten inom en rad branscher. 2004 lade sedan Anders Engdahl fram utredningen ”Ekonomisk brottslighet inom taxibranschen”, som än en gång belyste fusket. Nu skriver vi 2007 och inget har hänt. Fortfarande får fuskare slå undan benen på de seriösa och skötsamma åkare som betalar sina skatter och avgifter. Det är oetiskt, omoraliskt och helt oacceptabelt.

Vi ser fem konkreta åtgärder som snabbt kan bidra till att få ordning på läget:

1: Permanenta den samverkansgrupp bestående av Länsstyrelsen, Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan och Vägverket, som redan finns etablerad i Stockholms län. Ge gruppen ett riktigt mandat för sitt arbete och inför dessutom omgående arbetssättet i landets övriga län.

2: Inför redovisningscentraler där alla taxiåkerier, oavsett storlek, måste lämna information från sina taxametrar. Centralen sparar alla filer och möjliggör på så sätt bättre myndighetskontroller.

3: Förbjud alla lösa kontokortsläsare, som inte är kopplade till, eller integrerade med taxametern.

4: Låt polisen behålla den sk PK1-rapporten. Det vill säga: När polisen idag kontrollerar en taxi har polismannen rätt att beordra föraren att skriva ut en rapport med olika nyckeltal från taxametern (en PK1-rapport). Rapporten innehåller till och med rader för både polismannens och förarens respektive underskrift. Men polisen får inte behålla rapporten, utan måste skriva av den för hand. Detta måste naturligtvis snarast ändras så att nyckeltalen effektivt kan användas vid kontroller.

5: Ge polisen befogenhet att beslagta taxiförarlegitimationen om en taxiförare ertappas med en kund i sin bil, utan att taxametern är på. Höj bötesbeloppet kraftigt för sådana förseelser.

Fusket kan stoppas. Det är dags för politikerna att agera och tillsammans med oss skapa en fungerande bransch till gagn för både samhället och kunderna.

För Svenska Taxiförbundet

Thomas Winskog

Förbundsdirektör


För mer information, kontakta:
Thomas Winskog, förbundsdirektör
thomas.winskog@taxiforbundet.se
Telefon:
Mobil: 08 566 21 669
0705 37 45 59