Finansdepartementet

Skattelättnad för miljövänliga fordon

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 11:31 CET

Personbilar, bussar och lastbilar som har miljövänligare motorer ska få lägre skatt. Det föreslår regeringen i en proposition i dag.

Skattelättnaderna ska stimulera till användning av miljövänliga fordon.

I propositionen finns två förslag som ger skattelättnader vid användning av mindre förorenande fordon:

- Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med partikelfilter föreslås få en skattelättnad med 6 000 kronor. Utsläppen av partiklar får inte överstiga 5 mg/km. Skattelättnaden föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

- Tunga lastbilar och tunga bussar som uppfyller miljöklass 2005 eller strängare avgaskrav kan få skattesänkningar mellan 100 kr och cirka 20 000 kr. Skattesänkningarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2006.


Exempel på förändringar i fordonsskatten för tunga dieseldrivna lastbilar
- Skattesänkningen för ett vägavgiftspliktigt 26 tons fordon, med tre eller flera hjulaxlar och draganordning, blir 12 179 kronor per år. Den nuvarande skatten är 12 679 kronor per år, den nya skatten blir 500 kronor per år.

- Skattesänkningen för ett vägavgiftspliktigt 18 tons fordon, med två hjulaxlar och utan draganordning, blir 5 161 kronor per år. Den nuvarande skatten är 7 960 kronor per år, den nya skatten blir 2 799 kronor per år.


Exempel på förändringar i fordonsskatten för tunga dieseldrivna bussar
- Skattesänkningen för ett 23 tons fordon med tre hjulaxlar blir 8 099 kronor per år. Den nuvarande skatten är 22 570 kronor per år, den nya skatten blir 14 471 kronor.

- Skattesänkningen för ett 18 tons fordon med två hjulaxlar blir
4 701 kronor. Den nuvarande skatten är 23 633 kr kronor per år, den nya skatten blir 18 932 kronor.

Regeringen och samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom propositionen.Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Jan Larsson
kansliråd
08-405 15 58