Finansdepartementet

Skattelättnader vid arvs- och gåvobeskattningen i företag

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2003 10:00 CEST

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 1625
070- 657 08 95

Hases Per Sjöblom
Departementsråd
08-405 16 99

Cecilia Silfverhjelm
Kammarrättsassessor
08- 405 29 55

Regeringen beslutade på torsdagen att överlämna en remiss till Lagrådet med förslag som ska underlätta generationsskiften i onoterade företag. Förslagen innebär att de s.k. lättnadsreglerna utvidgas för hur företagstillgångar värderas vid arvs- och gåvobeskattningen. Det kommer att ske genom att successiva gåvor ska godtas och att den som tar emot en gåva ska kunna lämna ersättning till givaren utan att gå miste om skattelättnaden. Den karenstid som finns i nuvarande lättnadsregler förkortas från fem till tre år. Dessutom föreslås att även fastighetsförvaltning ska omfattas av lättnadsreglerna.

I lagrådsremissen föreslås också en ändring som gäller gåvobeskattningen i allmänhet. Det gäller hur ersättning som en gåvotagare lämnar i samband med en gåva ska värderas. Förslaget innebär att ersättningen – i de fall gåvoegendomens värde ska reduceras – också ska reduceras på samma sätt.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas i de fall skattskyldighet inträder efter den 31 december 2003.