Frontyard AB

Skattemyndigheten godkänner förlustavdrag

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 11:54 CET

Frontyard AB har som tidigare rapporterat yrkat avdrag om 270 Mkr i föregående års taxering. Dessa avdrag har nu i sin helhet beviljats av Skattemyndigheten. Totalt uppgår Frontyards beviljade förlustavdrag till 293 Mkr.

Teoretiskt påverkas Frontyards egna kapital positivt med 82 Mkr (vid 28% schablonskatt) eller ca 5,46 kr/aktie.

För att kunna ta förlustavdragen i anspråk krävs att motsvarande vinstförmåga kan uppvisas varför det inte finns någon garanti för att dessa kan utnyttjas.

I samband med årets bokslut kommer beslut fattas om hur dessa avdrag skall bokföras.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Hallin, VD/Koncernchef. Tel: 031-744 24 00, mobil 0709-77 00 40.

Frontyard är en internationell koncern som säljer produkter för Intelligenta Hem och Videokonferenser. Frontyard säljer produkter från ledande leverantörer och bolagets huvudmarknad är Europa. Frontyard har egna bolag i 4 länder och återförsäljare i ytterligare ett 50-tal länder. Frontyard har ca 30 anställda och är noterat på NGM Equity