Moderaterna

Skattepengar finansierar kommunistisk propaganda

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 16:31 CEST

- Jag är mycket upprörd över att skattepengar tillåts finansiera kommunistisk propaganda. Boken ”Kuba - en annan värld är möjlig” som Svensk-Kubanska föreningen har gett ut är en hyllning till en kommunistisk diktatur och innehåller en lång rad lögner. Att påstå att Kuba är en demokrati där det råder åsiktsfrihet är ett hån mot de tiotusentals människor som förföljts, fängslats, torterats och dödats för sina åsikters skull.Det säger den moderate riksdagsledamoten Gunnar Axén som i dag väckt en interpellation till utrikesministern i frågan.

- Regeringen måste tillse att skattepengar inte, i det här fallet biståndspengar, går till organisationer och verksamhet som försvarar diktaturer och förnekar deras brott mot de mänskliga rättigheterna.

Interpellation följer nedan i sin helhet:

--------------------------------------------------------------------

Till utrikesminister Laila Freivalds

Skattepengar finansierar kommunistisk propaganda

Svensk-Kubanska föreningen har, enligt uppgifter från Riksdagens Utredningstjänst, så sent som 2002 erhållit bidrag från SIDA, bland annat för att framställa en bok om Kuba.

I boken hävdas att Kuba är en demokrati där man repsekterar de mänskliga rättigheterna. I boken står bland annat att läsa att ”Ingen på Kuba straffas för sina tankar” och att kommunistpartiet”...är en av grundstenarna i Kubas demokrati” samt att ingen har torterats eller ”försvunnit” sedan Castro tog makten 1959 och att ”Kubanerna kan känna sig stolta över sina landvinningar när det gäller de mänskliga rättigheterna.”

Så beskriver Svensk-Kubanska föreningen en kommunistisk diktatur som förföljt, fängslat, torterat och dödat tiotusentals människor för deras åsikters skull och deras krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Det är helt orimligt att svenska skattepengar används för att finansiera denna form av kommunistisk propaganda, lögner och historieförfalskning.

Min fråga till utrikesministern är vad hon avser vidta för åtgärder för att skattemedel i framtiden inte ska gå till att finansiera denna sorts propaganda?

Gunnar Axén (m)