Vägverket

Skattepengarna direkt in på ditt konto

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 09:11 CEST

Nu inför Vägverket möjligheten för alla att få fordonsskattepengarna tillbaka direkt in på sitt eget bankkonto. Årligen betalas cirka 470 miljoner kronor tillbaka i fordonsskatt till landets fordons-ägare. De flesta hämtar ut sin återbetalning via Svensk kassaservice eller på ett bankkontor efter att ha fått ett utbetalningskort i brevlådan – ett ganska omständligt tillvägagångssätt i mångas ögon.

– Många har länge efterfrågat att pengarna blir insatta direkt på bankkonto, säger Kjell Tolkstam, systemförvaltare på Vägverkets trafikregister. Det är enklare eftersom man själv inte behöver göra något. Det blir också billigare, eftersom man slipper betala en avgift för att lösa in utbetalningen.

Förändringen har möjliggjorts via ett samarbete med FöreningsSparbanken. Banken tillhandahåller en utbetalningsrutin som ger Vägverket möjlighet att göra utbetalningar till över tre miljoner bank- och plusgirokonton.

– Inledningsvis betalar vi bara ut fordonsskatt direkt på konto, men på sikt räknar vi med att kunna införa rutinen i alla sammanhang, t.ex. vid återbetalning av parkeringsanmärkningar, avslutar Kjell Tolkstam.

För mer information kontakta:
Kjell Tolkstam, Vägverkets trafikregister, 019-19 25 70, 070-586 49 09.

Faktaruta – utbetalning av fordonsskatt:
- Fordonsskatt återbetalas om ett fordons skatteplikt upphör. Det sker vanligtvis i samband med att ett fordon avställs (tillfälligt) eller avregistreras (permanent).

- Utbetalningsrutinen tillhandahålls av FöreningsSparbanken. Utbetalning går att göra till konto i valfri bank eller till plusgirokonto. Rutinen används redan idag av andra större myndigheter.

- När Vägverket betalar ut pengar sker en kontroll mot FöreningsSparbankens kontoregister. Finns mottagaren med sätts pengarna direkt in på kontot. Saknas mottagaren i registret skickas ett utbetalnings-kort som också ger denne möjlighet att kostnadsfritt anmäla sig för direkt utbetalning till konto i framtiden.

- Fordonsägare som har plusgirokonton, bankgirokonton eller personkonton via Nordea registrerade i vägtrafikregistret sedan tidigare kommer även i fortsättningen att få sina fordonsskattepengar återbetalade den vägen


Trafikregistret
Avdelning Marknad: Postadress: 701 88 Örebro.
Telefon: 0771-119 119. Telefax: 019-26 26 12.
E-post: vagverket@vv.se
Informationschef: Anette Holm
Mobil: 070-323 45 63. Telefax: 019-26 26 12
E-post: anette.holm@vv.se
Informatör: Mikael Andersson Telefon: 019-19 76 69
Mobil: 070-609 76 69. Telefax: 019-26 26 12.
E-post: mikael-p.andersson@vv.se