Statistiska centralbyrån, SCB

Skatter och taxerade inkomster 2008: Hushållsnära tjänster ökade i popularitet

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 09:48 CET

92 000 personer fick skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Det är dubbelt så många som 2007. Det totala beloppet som skatterna reducerades med ökade ännu mer, från 120 miljoner till 440 miljoner kronor. Ökningen förklaras till stor del av att möjligheten till skattereduktion infördes den 1 juli 2007 och således gällt halva år 2007 och hela 2008.

Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Det är stora skillnader mellan kommunerna. I kommuner med många höginkomsttagare är det betydligt större andel som har hushållsnära tjänster. I Danderyd var det 6,6 procent och i Lidingö 4,5 procent. I kommunerna Filipstad, Storuman och Åsele var det bara en promille som hade skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008.

Skattereduktionen för hushållsnära tjänster är en relativt liten skattereduktion. De totala skattereduktionerna 2008 var 164 miljarder kronor. Det beloppet kan relateras till den slutliga skatten som efter skattereduktionerna hamnade på 561 miljarder kronor.

Det finns tre stora skattereduktioner. År 2008 var skattereduktionen för allmän pensionsavgift 85 miljarder kronor, skattereduktionen för arbetsinkomst 53 miljarder kronor och skattereduktion för underskott av kapital 25 miljarder kronor.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Hans Heggemann
Tfn 019-17 68 10
E-post hans.heggemann@scb.se
Lovisa Sköld
Tfn 019-17 64 74
E-post lovisa.skold@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.