Finansdepartementet

Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus (ROT-avdrag)

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 16:00 CEST

Regeringen föreslår i en proposition som lämnas till riksdagen idag att skattereduktionen ska kunna ges för utgifter för byggnadsarbete såsom reparationer, underhåll, ombyggnader och tillbyggnader på bostadshus. Skattereduktionen kan sökas av fastighetsägare och innehavare av privatbostadsrätter.

Skattereduktionen ges med 30 procent av arbetskostnaderna. För småhus kan skattereduktionen uppgå till högst 10 500 kronor och för en privatbostadsrätt till högst 5 000 kronor. För hyreshus kan skattereduktion uppgå till det högsta av 20 000 kronor eller tre gånger fastighetsskatten för bostadsdelen för kalenderåret 2004.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2004 och tillämpas retroaktivt på byggnadsarbeten under tiden den 15 april 2004 30 juni 2005.


Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
e-post

Hases Per Sjöblom
Departementsråd
08-405 16 99 Brita Löfgren Lewin
Departementssekreterare
08-405 26 94