Finansdepartementet

Skattereglerna anpassas till EU:s tjänstepensionsregler

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 15:31 CEST

Regeringen överlämnar idag en proposition till riksdagen med förslag till ändrade skatteregler till följd av EU:s direktiv om tjänstepensionsinstitut, det så kallade tjänstepensionsdirektivet. Det övergripande syftet med förslagen är att utländska tjänstepensionsinstitut ska ha likvärdiga skattemässiga förutsättningar att bedriva verksamhet i Sverige som de som gäller för livförsäkringsföretag och svenska tjänstepensionsinstitut, till exempel pensionsstiftelser.

Förslagen innebär bland annat att utländska tjänstepensionsinstitut som etablerar sig i Sverige beskattas enligt samma principer som gäller för försäkringsföretag och svenska tjänstepensionsinstitut. Regeringen föreslår också att arbetsgivarens utgifter för att trygga pensionsutfästelser genom överföringar eller betalningar till ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska få dras av under vissa förutsättningar.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2006.


Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Pia Gustafsson
Departementssekreterare
08-405 23 43

Mikael Holmgren
Ämnesråd
08-405 57 18

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs propositionen: Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet (http://www.regeringen.se/sb/d/5019/a/51761)