Gnosjö kommun

Skattesatsen oförändrad

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 14:05 CET

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november beslutades att kommunens skattesats ska ligga kvar på oförändrad nivå (21,28 kr). Centerpartiet och socialdemokraterna röstade för en höjning med 30 öre.

Kommunfullmäktige beslutade att inte anta någon budget för 2007. Istället ska budgeten tas upp igen vid ett extra fullmäktige den 21 december. Anledningen är en försämrad skatteprognos som kommunen tog del av i veckan, som gör att resultatet för 2007 endast skulle blivit +300 000 kr. Det ansågs av kommunfullmäktige vara en för svag budget.

Kommunfullmäktige valde också delar av presidiet. Kommunfullmäktiges ordförande är, som tidigare, Sture Jonsson (m). 2:e vice ordförande är Eva Åström Karlsson (s). 1:e vice ordförande väljs vid fullmäktiges sammanträde den 14 december.