Riksrevisionen

Skatteuppskov är riskabla för staten och enskilda

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:33 CEST

Staten har cirka 170-200 miljarder kronor i utestående skatter till följd av möjligheten att skjuta upp reavinstskatten vid försäljning av bostad och möjligheten till avdrag för pensionssparande som beskattas först vid uttag. I takt med den ökade internationaliseringen ökar risken för att de utestående skatterna inte betalas in. Eva Lindström är ansvarig riksrevisor.

Riksrevisionen har granskat regeringens redovisning av två skatteuppskov: skatt på realisationsvinst vid försäljning av bostad och skatteavdraget för pensionssparande. De två uppskoven har ökat kraftigt i omfattning under den senaste tioårsperioden. Inkomster som skjuts upp till följd av den uppskjutna beskattningen beräknas i dag uppgå till nära 700 miljarder kronor. Granskningen visar att med dagens skattesatser innebär detta utestående skatter på cirka 170-200 miljarder kronor. Regeringen har dock inte redovisat till riksdagen hur stor omfattningen av skatteuppskoven är och inte samlat analyserat vilka risker och problem som är förknippade med uppskoven. Regeringen har heller inte utvärderat uppskovens effekter.

Skatteuppskov innebär en större osäkerhet för enskilda skattebetalare, jämfört med andra stöd genom skattesystemet. Hur stor den slutliga skatten blir beror nämligen på vilka skatteregler som gäller när det är dags att återföra uppskoven till beskattning.

Riksrevisionens befarar att risken för att staten inte får in utestående skatteuppskov ökar i takt med ökad internationell rörlighet och anpassningen av skattesystemets regler till att gälla hela EES-området. Det skapar problem med att kontrollera och begära in utestående skatter. Det finns också en risk att Sverige inte får in skatter kopplade till pensionssparavdraget från personer som flyttar utomlands, eftersom Sveriges dubbelbeskattningsavtal med andra länder kan utgöra ett hinder för detta.

- Den ökade internationaliseringen innebär möjligheter till skatteplanering av uppskoven som skattekontrollen får svårt att hantera. Skatteuppskoven riskerar i praktiken att bli permanenta skatteavdrag, säger riksrevisor Eva Lindström.

Fakta: Regelverket kring skatteuppskoven skiljer sig från regelverken i andra länder. Till exempel är Sverige relativt ensamt om att medge uppskov med beskattning vid försäljning av privatbostäder. Sverige är ett av få länder som löpande beskattar avkastningen av privat pensionssparande.

Beställ eller ladda ned rapporten

Skatteuppskov - Regeringens redovisning av bostadsuppskov och pensionssparavdrag (RiR 2009:3)

Riksrevisor

Eva Lindström, 08-517 140 20

 

Projektledare

Anneli Josefsson, 08-517 141 86

Pressekreterare

Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01