Stockholms Läns Landsting

Skatteutjämningssystemets kostnader på landstingsanställdas lönebesked (fp)

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:37 CET

Jan Liliemark, landstingsledamot för folkpartiet i Stockholms läns landsting, föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att avgifterna till skatteutjämningssystemet ska redovisas på lönebesked för anställda inom Stockholms läns landsting och hos arbetsgivare med avtal med Stockholms läns landsting.

-Skatteutjämningssystemet kostar Stockholms läns landstings skattebetalare 5,3 miljarder eller 14% av skatteintäkterna i år. Eftersom det högre kostnadsläget i regionen inte kompenseras i skatteutjämningssystemet räcker inte pengarna till den verksamhet den är avsedd för. Det är landstingets anställda som får betala för denna felkonstruktion av systemet genom försämrade arbetsvillkor förutom att de som skattebetalare får mindre vård och kollektivtrafik för sina pengar och högre skatt. För att tydliggöra vilka konsekvenser dagens skatteutjämningssystem har för landstingets verksamhet och arbetssituationen borde skatteutjämningens kostnader redovisas på personalens lönebesked, säger Jan Liliemark, landstingsledamot (fp).
-Avgiften till skatteutjämningssystemet skulle kunna specificeras i kronor av den anställdes preliminärskatt varje månad. Det borde gå att specificera för både den landstingskommunala och den primärkommunala delen. Siffrorna kan ju i och för sig bara bli preliminära eftersom avgiften till systemet inte kan räknas ut i förväg men detta borde dock inte vara något avgörande problem, fortsätter Liliemark.

-Tanken med denna redovisning är att på ett konkret sätt visa för invånare i Stockholms län hur mycket skattepengar de faktiskt förlorar varje månad genom dagens skatteutjämningssystem. Ett beslut av landstinget kan ju bara gälla dess egna anställda och de arbetsgivare man har avtal med men borde kunna användas även av andra arbetsgivare i länet vilka vill medverka till att konkret upplysa sina anställda om effekterna av skatteutjämningssystemet, avslutar Liliemark.

För mer information:
Jan Liliemark, 070-517 46 51
Hedvig Andersson, landstingsrådssekreterare 070-737 41 72