Riksdagen

Skatteutskottet föreslår utredning om slopad

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 10:01 CET

fastighetstaxering Regeringen bör tillsätta en utredning som tittar på möjligheten att avskaffa fastighetstaxeringen på bostäder. Det föreslår den borgerliga majoriteten i skatteutskottet. Oppositionen tycker inte att det ska göras någon utredning.

Den statliga fastighetsskatten på småhus och bostäder i hyreshus ersattes den 1 januari 2008 av en kommunal fastighetsavgift. För småhus skrevs avgiften till 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Kopplingen mellan taxeringsvärdet och fastighetsavgiftens storlek lever alltså fortfarande kvar i de fall där det leder till en lägre avgift.  

I flera motioner har det riktats kritik mot systemet. Nu ifrågasätter även skatteutskottet rådande ordning. De menar att det uppstår problem när till synes likvärdiga boenden värderas olika, det leder till att systemet upplevs orättvist. Dessutom kostar administrationen av fastighetsskatten mycket.  

Utskottets borgerliga majoritet vill därför att regeringen tillsätter en utredning som undersöker möjligheten att slopa fastighetstaxeringen på bostäder, att kopplingen till marknadspriset tas bort också för bostäder som ska ha lägre avgift än 6000 kronor. Tanken är inte att avgifterna ska höjas utan att det ska bli ett tydligare system.  

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartier reserverar sig gemensamt. De anser att fastighetstaxeringen bör finnas kvar.  

Planerad dag för debatt och beslut
: Onsdagen den 10 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Kontaktinformation

Dokument

  • Skatteutskottet betänkande, 2009/10:SkU27 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet
  • Mer om ärendetErik Scherlund
Informatör, tfn 08-786 47 34