Riksdagen

Skatteutskottet positivt till förslag om ny myndighet för hela skatteförvaltningen

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:15 CEST

En ny myndighet, Skatteverket, ska ersätta Riksskatteverket och de nuvarande tio skattemyndigheterna fr.o.m. den 1 januari 2004. Det är innebörden av ett regeringsförslag som skatteutskottets majoritet ställt sig bakom. Riksdagen väntas debattera ärendet och fatta beslut den 30 oktober.

Enligt regeringens och riksdagens förslag ska det nya Skatteverket bli förvaltningsmyndighet för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Myndigheten kommer att ha skattekontor i olika regioner och huvudkontoret kommer att ligga i Solna.

Syftet med omorganisationen är att utnyttja befintliga resurser mer effektivt och få en enhetligare och mer likformig rättstillämpning.

Hur Kronofogdemyndigheten ska organiseras i framtiden utreds för närvarande av en särskild utredare. Utredningen ska bli klar under hösten. Skatteutskottet anser i likhet med regeringen att det nya Skatteverket bör fungera som central myndighet för kronofodemyndigheterna tillsvidare.

Reservationer från de borgerliga

Centerpartiet anser att organisationsförändringen bör träda i kraft först den 1 januari 2005. Partiet vill avvakta ett ställningstagande om kronofogdemyndigheternas framtid och att en lösning av den lokala och regionala förankringen redovisas innan den nya organisationen startar.

M, fp och kd vill göra ett tillkännagivande om att Skatteverket inte bör bli centralmyndighet för kronofogdemyndigheterna.

Debatt och beslut: Torsdagen den 30 oktober

För mer information: Kontakta skatteutskottets kanslichef David Ask på telefonnummer 08–786 42 95.

Förarbeten: skatteutskottets betänkande SkU2003/04:SkU2 och regeringens proposition 2002/03:99

Ingeborg Granlund
Press- och informationskansliet, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000