Skatteverket

Skatteverket avslöjar sina kontroller

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:04 CET


Skatteverket publicerar idag detaljerad information om ett 50-tal av de kontroller som görs av alla privatpersoners och företags deklarationer. Informationen finns tillgänglig med tydliga exempel och förklaringar på Skatteverkets webbplats. Syftet är att förebygga fel och att rätt uppgifter ska komma in från början.
- Genom att i förväg titta igenom vår lista på kontroller kan privatpersoner och företagare undvika misstag och slippa en hel del onödiga frågor från oss. Och de som medvetet vill fuska eller tänker ”chansa” ska veta att de fastnar i kontrollerna, säger Skatteverkets överdirektör Magdalena Andersson.

På ett presseminarium i Stockholm på torsdagen berättade Skatteverket om myndighetens resultat från 2009 och vilka större insatser och granskningar som planeras under 2010. Deltog gjorde bland andra Skatteverkets nye generaldirektör Ingemar Hansson och överdirektör Magdalena Andersson.

Under 2010 kommer Skatteverket bland annat fortsätta insatserna för att komma åt svartjobb i samband med grov ekonomisk brottslighet. Arbetet kommer bland annat inriktas på bättre samverkan med andra myndigheter, information till offentliga och privata upphandlare samt samarbete med branschaktörer.

Under 2010 har en ny granskning inletts av husavdraget och de företag som har utfört ROT- och hushållsarbete.

50 000 företagsbesök inom kontanthandeln
Ett av årets största insatser kommer ske inom kontanthandeln. Från och med den 1 januari 2010 måste de flesta företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning använda ett certifierat kassaregister. Lagen innebär också att kvitto måste tas fram och erbjudas kunden vid varje köp. Skatteverket kommer att genomföra 50.000 företagsbesök under året för att se till att kassaregister finns och används på rätt sätt.

- Både företagen och Skatteverket tar med den nya lagen sitt ansvar för att minska skattefusk och illojal konkurrens inom kontanthandeln. Men även allmänheten kan hjälpa till. Därför vill jag gärna uppmana alla konsumenter att vara noga med att alltid ta kvitto. Det är ett bevis på att företagen gör rätt för sig, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Länk till information om Skatteverkets kontroller av privatpersoners deklarationer:
http://skatteverket.se/privat/skatter/deklarera/2010/kontroller.4.233f91f71260075abe8800025704.html

Länk till information om Skatteverkets kontroller av företagens deklarationer: http://skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/deklarera/inkomstdeklaration/kontroller.4.233f91f71260075abe8800025748.html

Kontakt:
Pressjour
Tfn: 010-574 89 60
Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se