Skatteverket

Skatteverket drar tillbaka skattekrav för incitamentsprogram

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 10:10 CET

Efter två domar i Regeringsrätten drar Skatteverket tillbaka skattekrav mot cirka 200 chefer och nyckelpersoner i 15 riskkapitalägda bolag som har omfattats av incitamentsprogram med aktier och andra värdepapper. I de fall som har överklagats till länsrätt och kammarrätt drar Skatteverket tillbaka sin talan.
Rättsläget har tidigare varit osäkert och länsrätter och kammarrätter har gjort olika bedömningar. Regeringsrätten har nu som högsta instans tydligt slagit fast att inkomsterna från dessa incitamentsprogram ska beskattas som kapitalinkomster och inte som löneinkomster.

- Vi rättar oss efter Regeringsrätten och drar nu tillbaka de beslut och rättsprocesser som har pågått, säger Urban Strömberg, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning.

I skatter och arbetsgivaravgifter handlar det om sammanlagt cirka en miljard kronor.

Bakgrunden är en rad incitamentsprogram där chefer och nyckelpersoner har fått köpa aktier och andra värdepapper av sin arbetsgivare i ett skede då värdet var mycket lågt, men som har stigit i värde om det har gått bra för företaget. Förvärven har varit villkorade, till exempel genom krav på fortsatt anställning.

Enligt Regeringsrättens domar ska den anställde beskattas för värdepappren vid den tidpunkt när de har förvärvats, och inte när den anställde fritt får förfoga över dem. Senare värdeutveckling ska beskattas som inkomst av kapital när aktierna säljs.

- Det är bra att vi har fått ett klarläggande när det gäller beskattningen av inkomster på den här typen av incitamentsprogram, säger Urban Strömberg på Skatteverket.

Skatteverket ska analysera och följa utvecklingen inom området för att se om det finns skäl att föreslå en översyn av skattelagstiftningen på området.

Länk till Skatteverkets referat av Regeringsrättens domar:
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/rattsfall/2010/rattsfall2010/316709.5.233f91f71260075abe880006652.html

Kontakt:
Urban Strömberg, enhetschef
Tfn: 010-574 82 41

Pressjour
Tfn: 010-574 89 60
Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se