Den Nya Välfärden

Skatteverket får inte längre konfiskera misstagsbetalningar

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 08:56 CET

Efter dom i Högsta domstolen är det nu fastslaget att misstagsbetalningar till Skatteverket måste återbetalas. Hittills har Skatteverket lagt beslag på pengarna och tvingat företagare att betala dubbel skatt. Företagarombudsmannen kommer nu att agera ombud för företaget Luft & Vatten som tvingades betala 224 000 kronor i extra skatt.

Efter många års processande har Högsta domstolen äntligen gett rätt åt företagare som av misstag angett fel OCR-nummer vid skatteinbetalning. Skatteverket får inte behålla felaktigt inbetalade pengar utan måste betala tillbaka dessa omgående med ränta. Många företagare har tvingats välja mellan att betala skatten en gång till eller invänta kronofogden.

– Det är märkligt att företagare tvingas processa i årtal för en självklarhet. Rättsregeln condictio indebiti har sin grund i romersk rätt men Skatteverket har struntat i denna viktiga rättsprincip och istället konfiskerat misstagsbetalningar.

– Skatteverket har känt till dessa misstagsbetalningar sedan åtminstone 2004 men vägrat åtgärda luckorna i sina egna föreskrifter. Det är uppenbart att Skatteverket inte klarar av sin roll i fall som dessa. Kanske vore en Skatteombudsman som tillgodoser medborgarnas behov en lösning, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

FÖRETAGAROMBUDSMANNEN vid Den Nya Välfärden, verkar för ett bättre företagarklimat. Arbetet sker genom utredning och publicering av konkreta exempel på brister i företagarklimatet. Företagarombudsmannen har en styrelse med företagare, ekonomer och publicister som på ideell basis leder verksamheten.