Skatteverket

Skatteverket föreslår sänkt skatt och slopade uppskovsregler för bostäder

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 11:02 CEST

Regeringens förslag att ersätta fastighetsskatten med en låg kommunal avgift kan finansieras utan att kapitalvinstskatten vid bostadsförsäljning höjs. Om dagens komplicerade regler för uppskov fasas ut och tas bort kan kapitalvinstskatten istället för att höjas till 25 eller 30 procent som regeringen föreslår, sänkas till 15 procent eller ännu lägre.

- När regeringen ändrar fastighetsskatten är det viktigt att hitta en långsiktigt stabil finansiering och enkla regler som är lätta att följa, säger Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand.


Skatteverket anser att det är dags att fasa ut det för Sverige specifika och allt mer komplexa uppskovssystemet och istället införa en lägre kapitalvinstskatt på bostäder. Det skulle avsevärt förenkla skattereglerna för medborgarna.

- Redan idag gör nio av tio personer fel i deklarationen när de ska söka uppskov. Att då komplicera reglerna ytterligare är helt fel väg att gå, säger Mats Sjöstrand.

De ackumulerade uppskoven beräknas vid 2008 års taxering ha ökat till 220 miljarder kronor och skulle öka ytterligare med regeringens förslag. Dessa långvariga eller eviga skattekrediter omöjliggör en låg kapitalvinstskatt på bostäder för alla.

I Skatteverkets remissvar till promemorian ”Reformerad beskattning av bostäder” föreslås två nya finansieringsalternativ istället för regeringens bägge alternativ. I Skatteverkets huvudalternativet avskaffas möjligheten till uppskov. Gamla uppskov återförs och kapitalvinstskatten betalas av under 20 år tid.


Hela remissvaret går att läsa på www.skatteverket.se.

Mats Sjöstrand, generaldirektör
Direkttel: 08-764 84 42

Vilhelm Andersson, rättschef
Direkttel: 08-764 83 11

Lars Tegman, rättslig expert
Direkttel: 090-18 40 84