Svenska SKS Kassasystem AB

Skatteverket publicerar lista på certifierade kassaregister

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 21:14 CEST

Skatteverket publicerar nu listan på de kassaregister som uppfyller kraven för certifiering enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2).

SKS Kassasystem, svensk generalagent för Casio har inte mindre än 13 tillverkardeklarerade Casiomodeller på listan.
SKS Kassasystem börjar leverera certifierade kassaregister tillsammans med kontrollenheten "Svarta Boxen" första veckan i augusti, vecka 32.

Enligt Skatteverkets beräkningar berörs cirka 200 000 företag av den nya lagen som kräver att en certifierad kontrollenhet ska vara ansluten till kassaregistret. Kontrollenheten ska läsa av de registreringar som sker i kassaregistret. Lagen kräver att berörda näringsidkare måste kunna bevisa att de beställt ett certifierat kassaregister innan årskiftet 2009/2010. Leverans, installation och utbildning måste var slutfört innan den sista juni 2010. Böter på 10 000 kronor väntar den näringsidkare som inte har ett certifierat kassaregister då.

Länk till Skattemyndighetens lista:

http://www.skatteverket.se/fordigsomar/foretagare/kassaregister/lagstadgadekravpakassaregisterochkontrollenhet.4.2e56d4ba1202f950120800012993.html#Tillverkardeklareradekassaregisterochcertifieradekontrollenheter