Skatteverket

Skatteverket skärper kontroller av företag som tar betalt kontant

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:12 CEST

Sedan årsskiftet har de flesta företag som tar emot kontantbetalningar ett krav på sig att ha speciella kassaapparater. Skatteverket har hittills haft en mjuk hållning men nu stramas den upp. Företag som inte sköter sig riskerar kontrollavgift och djupare granskning.

- Våra besök hos företagen visar att kassaregistren ofta är på plats och det är glädjande. Men vi ser även att vissa företag inte redovisar all sin försäljning och det snedvrider konkurrensen. säger Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket.

Syftet med kravet på kassaregister är att konkurrensen ska ske på lika villkor. Den nya lagen ger Skatteverket bättre möjligheter att upptäcka om försäljningen inte redovisas. Om ett företag saknar kassaregister eller på andra sätt försöker kringgå lagen är det skäl för  kontrollavgift och kan leda till en djupare granskning av företaget.

- Lagen ger oss nya möjligheter, som oannonserade besök och kontrollköp. På så sätt kan vi mer effektivt granska oseriösa företag, säger Conny Svensson, riksprojektledare för Skatteverkets granskning av kontanthandeln.

En del i lagstiftningen är att kunden ska erbjudas kvitto.

- Kvittot är beviset på att försäljningen har registrerats i kassaapparaten. Som kund behöver jag inte ta emot kvittot, men jag ska blir erbjuden det, säger Conny Svensson.

Företagen ska anmäla sina kassaregister till Skatteverket via en e-tjänst och hittills har drygt 60 000 kassaregister anmälts.

- Vår bedömning är att det fortfarande finns företag som inte har fått sina kassaregister eller ännu inte beställt. Dessutom finns det företag som har installerat dem, men inte anmält dem till oss, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Skatteverkets uppskattning är att cirka 200 000 företag omfattas av lagen, men vissa företag kan välja att ha kontantfakturor istället, speciellt inom tjänstesektorn. Det finns också företag som har fått undantag och företag som har en så låg omsättning att de inte behöver kassaregister.

- De allra flesta företag inom kontanthandeln gör rätt för sig, men vissa gör det inte och de riskerar att bli granskade av oss, säger Conny Svensson.

Conny Svensson

Tfn: 010-573 50 01
Mobiltel: 070-260 70 01
Lars Lundh
Tfn: 010-5749 9 95
Mobiltel: 070-533 07 23
Pressjour
Tfn: 010 574 89 60


Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se