Villaägarnas Riksförbund

Skatteverket skjuter mot fel mål

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 10:27 CEST

Skatteverket har fel när de kritiserar den undersökning om missvisande taxeringsvärden som Villaägarna låtit genomföra. Att Skatteverket ändå fortsätter med vilseledande information tyder på att myndigheten vill mörklägga det stora godtycke som systemet medför för enskilda husägare.

I Ekonominyheterna på TV 4 hävdar Skatteverkets Monika Haapaniemi att Villaägarna inte har ”tagit reda på vilken grundläggande definition som finns i lagstiftningen innan man har börjat kritisera vårt arbete”. Inget kan vara mer felaktigt. Villaägarna är mycket medvetna om att nuvarande taxeringssystem baseras på genomsnittliga beräkningar. Det är konsekvenserna av detta som undersökningen handlat om. När genomsnittliga beräkningar ligger till grund för skatteuttag gynnas vissa småhusägare medan andra missgynnas.

– Syftet med undersökningen har varit att synliggöra hur stora avvikelser nuvarande lagstiftning medför mellan det faktiska marknadsvärdet, det vill säga det värde som enskilda hus bevisligen har då de har blivit sålda, och det uppskattade värde som nuvarande process leder fram till. Att det i snitt skiljer 200 000 kronor mellan det uppskattade taxeringsvärdet och det värde som skulle ha blivit styrande om det faktiska försäljningspriset gällt visar att systemet har oacceptabla brister, säger Hans Lemker, förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Undersökningen bygger på basmaterial från Skatteverket och har genomförts i samverkan med samhällsanalytikern Måns Ivarsson och kvalitetssäkrats av ekonomie doktor i ekonometri Joakim Johansson vid Inregia. Skatteverkets företrädare har i flera intervjuer de senaste dagarna medgivit att avvikelserna kan vara så omfattande som rapporten visar.

– Skatteverkets högsta ledning verkar vara mycket besvärad över att de så kallade standardavvikelserna påtalas. Att kritisera oss som organisation istället för att kritisera de politiska beslutsfattare som accepterar nuvarande brister är dock att skjuta på fel mål. Låt oss istället fokusera på om nuvarande system verkligen kan tillåtas vara underlag för uttag av fastighetsskatt. Det kommer alltid att vara svårt att förutsäga ett marknadsvärde på enskilda fastigheter över tiden, avslutar Hans Lemker.

- - - - -
För mer information kontakta Villaägarnas Riksförbund;
Joacim Olsson tel 070- 969 19 40 eller Hans Lemker tel 0708-79 79 18