Skatteverket

Skatteverket slår samman två regioner: -Vi vill ha ett starkt Norrland

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 14:17 CEST

Skatteverket slår ihop sina regioner i Östersund och Luleå till en enda region från 2005. Huvudorten för den nya regionen blir Umeå.
- Vi får en region i Norrland som blir större och slagkraftigare, säger Mats Sjöstrand, generaldirektör för Skatteverket.


Skatteverket är i dag indelat i tio regioner. Men från 2005 blir det bara nio. Då ska Östersundsregionen och Lulåregionen slås samman. Östersundsregionen omfattar Jämtlands och Västernorrlands län, medan Luleåregionen omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Det blir en region som geografiskt täcker halva Sverige och med ca 950 anställda.

- Skälen för att bilda en ny region är verksamhetsmässiga. Bägge regionerna har likartad struktur och utmaningar när det gäller avstånd. Därför vill vi göra en enda region som blir större och slagkraftigare, en region som kan hävda sig. Jag bedömer också att det i den nya regionen blir lättare för oss att ta regionalpolitiska hänsyn framöver, säger Mats Sjöstrand.

- Om det är någon som tror att detta handlar om att dra ned på verksamheten i Norrland, så vill jag bara påminna om att vi under en följd av år omfördelat arbetsuppgifter från Stockholm till Norrland för över 100 miljoner kronor – varje år, säger Mats Sjöstrand.

Sammanslagningen kommer inte att påverka det operativa arbetet på skattekontoren. Däremot kan den nya regionen effektivare nyttja de resurser som nu finns uppdelade på två regioner.

Huvudort blir Umeå, som har en central placering i den nya regionen. Chef för den nya Umeåregionen blir Sten Fannberg, som för närvarande är chef för Östersundsregionen. Lars-Olof Strömberg, som i dag är chef för Luleåregionen, går i pension.

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring och bouppteckningar och är dessutom chefsmyndighet för kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.skatteverket.se

Generaldir. Mats Sjöstrand
Direkttel. 08 – 764 84 42


Skattedir. Hans-Gunnar Johansson
Direkttel. 08 – 764 96 21