Ynnor AB

Skatteverket släpper på kraven för förmånsbilar

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 10:22 CEST

Kraven för att slippa betala förmånsvärde på tjänstebilen har börjat luckras upp, något som kan gynna både anställda och arbetsgivare. Här finns både pengar att tjäna och minskad risk för negativa överraskningar.

- På senare tid har Skatteverket öppnat upp för lite mer generösa tolkningar av när en bilförmån uppstår, förklarar Ronny Svensson, vd på tjänstebilskonsulten Ynnor AB.

Ynnors nyhetsbrev Tjänstebilsfakta har skrivit om ett par exempel på Skatteverkets förändrade syn på förmånsbeskattningen. Det handlar om bland annat var anställda ”ute på fältet” har sitt tjänsteställe och hemresor i samband med jourtjänstgörning.

- Där Skatteverket tidigare sagt att hemresor är privata och ska förmånsbeskattas finns det nu utrymme för ett antal skattefria hemresor i samband med jour, konstaterar Ronny Svensson, Sveriges ledande tjänstebilsexpert, som dock höjer ett varningens finger:

- Det gäller att vara påläst om reglerna när man kommunicerar med Skatteverket.

Ronny Svensson var delaktig redan i förarbetet till den nuvarande förmånsbeskattningen i mitten av 1990-talet och Ynnor var remissinstans till det skarpa förslaget som började gälla 1997. Sedan dess har företaget följt utvecklingen, tolkat rättsfall och som nu uppdaterat sig på förändringar i tillämpningen av lagen om förmånsbeskattning.

- Det finns naturligtvis pengar att tjäna på Skatteverkets nya policy för både företag och förare, konstaterar Ronny Svensson, men här finns också möjligheter för företaget att få bättre kontroll, att eliminera osäkerheter och risker och att rätt anställda förmånsbeskattas på rätt sätt.

Läs mer:

http://www.tjanstebilsfakta.se/skatteverket-gor-undantag-for-jour-och-servicebilar

http://www.tjanstebilsfakta.se/tjanstestalle-pa-arbetsplatsen-eller-hemma

Ynnor - kunskap för effektivare bilinnehav

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar med företagsbilar

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se