Finansdepartementet

Skatteverket tar fram nytt id-kort

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:57 CEST

Regeringen har i dag beslutat att ge Skatteverket i uppdrag att ta fram identitetskort (id-kort) för personer som är folkbokförda i Sverige. Kortet blir tillgängligt senast 1 juni 2009. Kostnaden för den enskilde blir maximalt 400 kronor och det ska gå att ansöka om id-kort på ett fyrtiotal platser i Sverige.

- Jag är glad att alla som är folkbokförda i Sverige nu kan skaffa id-kort genom statens försorg, säger integrationsminister Nyamko Sabuni. Det är viktigt för många utländska medborgare som, trots att de har varit folkbokförda i Sverige, inte har kunnat få ett svenskt id-kort. Det är bra att staten tar ansvar för denna viktiga handling som människor behöver för att fungera i samhället, när det gäller allt från att besöka vårdcentralen till att ansöka om ett banklån.

I Skatteverkets uppdrag ingår att redovisa en tidsplan för arbetet senast 1 november 2008 och att redovisa utformningen av det nya id-kortet senast 1 december 2008. Kostnaderna för uppdraget ska baseras på en förväntad volym av 15 000 id-kort per år. Skatteverket ska också inrätta ett register för utfärdade id-kort. Arbetet ska bedrivas i samråd med Rikspolisstyrelsen och Migrationsverket.

Regeringen tog ställning för att Skatteverket ska ta fram det nya id-kortet i budgetpropositionen för 2009. Ansökningsprocessen för kortet, som ska hålla en säkerhetsstandard som motsvarar SIS-märkta id-kort, bör vara enkel och kostnadseffektiv.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om budgetpropositionen för år 2009 på regeringen.se/budget (http://www.regeringen.se/sb/d/10909)
SOU 2007:100 Id-kort för folkbokförda i Sverige (http://www.regeringen.se/sb/d/8125/a/94312)