Skatteverket

Skatteverket vill att regeringsrätten avgör namnfråga

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 11:07 CEST

Kammarrätten har i två färska domar godkänt att en vuxen person tar sig ett förnamn som traditionellt bärs av personer av motsatt kön. Det går emot Skatteverkets tolkning av namnlagen som bygger på äldre domar. För att få klarhet i vilken rättspraxis som ska gälla har Skatteverket begärt att Regeringsrätten, som är högsta instans, prövar de nya domarna.

- Vi har ingen åsikt om förnamn bör vara könsbundna eller ej. Det viktiga är att veta hur vi ska tillämpa namnlagen som är otydlig på den punkten, säger Lars Tegenfeldt, rättslig expert på Skatteverket.

I namnlagen (1982:670) 34 § står det att namn som "uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn" inte får godkännas. Kammarrätten i Göteborg har i två domar från år 2001 bedömt att Malin respektive Kristina är olämpliga som förnamn för en man. I de nu aktuella domarna har Kammarrätten i Sundsvall gjort en motsatt bedömning och godkänt förnamn som traditionellt bärs av det motsatta könet.

Skatteverket är den myndighet som godkänner förnamnsanmälningar. Oklarheterna om vilka förnamn som ska godkännas för män respektive kvinnor påverkar ett stort antal ärenden.

- Det är beklagligt att de personer som berörs av de överklagade domarna måste vänta på att deras ärenden avgörs i högsta instans, men vi behöver tydliga besked för att kunna göra en rättssäker tolkning av namnlagen, säger Lars Tegenfeldt på Skatteverket.

Regeringsrätten har ännu inte avgjort om Skatteverket får prövningstillstånd för de överklagade domarna.

Lars Tegenfeldt, rättslig expert
Direkttel: 010-574 79 56

Pressjour
Direkttel: 010-574 89 60