Skatteverket

Skatteverket vill förenkla för företagare

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 09:08 CEST

Skattedeklaration via ombud, enklare skatte- och redovisningsregler för de minsta företagen och bättre och enklare deklarationsblanketter.

Det är några exempel på åtgärder som Skatteverket planerar de närmaste åren för att förenkla för företagen i deras kontakter med Skatteverket och kronofogdemyndigheterna. Åtgärdsförslagen redovisas i en handlingsplan som överlämnades till regeringen den 10 maj 2004.

Skatteverket fick i oktober 2003 ett regeringsuppdrag att gå igenom regler och rutiner med mera för att hitta områden som företagare upplever som administrativt betungande i kontakterna med Skatteverket och kronofogdemyndigheterna.

- Vi har i många år arbetat för att förenkla för enskilda medborgare. Det är till exempel numera enkelt att deklarera via Internet eller servicetelefonen. Nu tar vi ett mer samlat grepp att förenkla också för företagen, säger Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand.

- Det har varit en nyttig genomgång, säger Birgitta André Åstrand, Skatteverkets samordnare för regeringsuppdraget.

- Vi har fått en mer komplett bild av vilka problem som företagare möter i kontakterna med oss och vi har gjort en samlad rapport över de förenklingar som vi planerar för de närmaste åren. Förutom de åtgärder som redovisas i rapporten har vi fått in många nya förslag till förenklingar som vi kommer att arbeta vidare med, säger Birgitta André Åstrand.

Läs hela rapporten på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se

Generaldirektör Mats Sjöstrand
Direkttel: 08-764 84 42

Verksamhetsutvecklare Birgitta André Åstrand
Direkttel: 08-764 86 29
Mobiltel: 0708-64 86 29

Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08- 764 87 69
Mobiltel: 0733- 44 83 75