Skatteverket

Skatteverket vill förenkla framtidens folkbokföring

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 10:04 CET

Peter Faring, enhetschef
Direkttel: 08-764 79 82


Skatteverket vill få regeringens uppdrag att påbörja arbetet med en ny hantering av folkbokföringsinforma­tionen i samhället. Målet är en snabbare och säkrare hantering av informationen ur ett medborgarperspektiv.Skatteverket vill i samverkan med bland andra Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Domstolsverket och Migrationsverket möjliggöra samhällets behov av en förbättrad hantering av grunddata i Folkbokföringsdatabasen.I dag skickar Skatteverket ut folkbokföringsuppgifter till andra myndigheter, kommuner och landsting som därefter uppdaterar och lagrar informationen i sina egna register.Tanken med den nya hanteringen är att den skulle vara den omvända - att Skatteverket har ett enda register där andra myndigheter i stället hämtar sina uppgifter. Detta ger en ökad kvalitet på den information som statliga myndigheter, kommuner och landsting ska kunna hämta vid behov.- Detta synsätt innebär en snabbare och säkrare hantering av folkbokföringsuppgifterna. Det ger också minskade kostnader genom att dubbellagring av vissa personuppgifter minskar, säger Peter Faring, enhetschef vid Skatteverket.- Det blir också enklare att rätta felaktiga uppgifter eftersom uppgifterna endast finns på ett ställe.- Detta ger en generellt bättre integritet för medborgarna. Men, framför allt ett bättre skydd för personer med sekretesskydd eftersom information om dessa personer inte lagras i de enskilda myndigheternas interna register, säger Peter Faring.Om regeringen ger klartecken för Skatteverket att gå vidare med projektet blir det första steget att tillsammans med övriga myndigheter bestämma vilka uppgifter som andra myndigheter ska kunna hämta från Folkbokföringen.Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring och bouppteckningar. Webbplats: www.skatteverket.se