Ericsson

Skattevillkoren i Ericssons rösträttsfråga uppfyllda

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 11:16 CEST

Regeringsrätten har nu fastställt förhandsbesked i de skattefrågor som uppställts som förutsättning för att förslaget om reducering av röstvärdesskillnaden mellan A- och B-aktier skall läggas fram på en extra bolagsstämma i Ericsson. Förhandsbeskedet innebär att skatt inte utlöses för aktieägarna i samband med utjämningen av röstvärdesskillnaden till 10:1 och omvandlingen från B- till A-aktier.

Regeringsrättens avgörande innebär att samtliga villkor nu är uppfyllda för att förslaget om reducering av röstvärdesskillnaden skall läggas fram på en extra bolagsstämma i Ericsson. En sådan extra bolagsstämma planeras att hållas i början av hösten 2004.

Förslaget om reducering av röstvärdesskillnaden offentliggjordes den 19 februari 2004 och har utarbetats av en arbetsgrupp med ägarrepresentanter, ledd av Ericssons ordförande Michael Treschow. Förslaget innebär i huvudsak att röstvärdesskillnaden mellan A- och B-aktien ändras från 1000:1 till 10:1 och att A-aktieägare för varje A-aktie erhåller en omvandlingsrätt som under en period kan överlåtas eller användas för omvandling av en B-aktie till en A-aktie. Ett antal större svenska institutionella ägare i Ericsson avser att lämna ett erbjudande om förvärv av omvandlingsrätter till priset SEK 1,10 per omvandlingsrätt.

Genom Regeringsrättens avgörande erhålls även vägledning i fråga om beskattningen av transaktioner med omvandlingsrätter och i andra sammanhängande skattefrågor. En sammanfattning av vissa svenska skattefrågor i anledning av Regeringsrättens avgörande lämnas i det informationsmaterial som kommer att distribueras till aktieägarna inför en extra bolagsstämma i Ericsson.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Läs mer på http://www.ericsson.com/press

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Media
Peter Olofsson
Ericsson Group Function Communications
Telefon: 08-719 18 80, 08-719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com

Investerare
Gary Pinkham, Head of Investor Relations, Communications
Phone: +46 8 719 0000
E-mail: investor.relations@ericsson.com