Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Skattjakt i kulturhuvudstaden

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 11:43 CEST

Umeå Geocaching Community vill arrangera ett stort geocaching-evenemang under 2014. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott har beslutat bevilja 100 000 kronor till evenemanget.

Geocaching är en slags modern skattjakt som blivit en internationell företeelse och är populär även i Umeå. Utövarna söker sig fram till nya platser (”cacher”) via koordinater och ledtrådar på internet och med hjälp av GPS-mottagare. Platserna knyts till loggböcker på nätet och ibland använder man även olika slags föremål som vandrar och byts mellan deltagarna.

Umeå Geocaching Communitys tredagarsevenemang i Umeå i augusti 2014 ska rikta sig både till inbitna utövare och till nybörjare. Man ska skapa nya cacher i Umeå med koppling till olika temaområden och det kommer också att arrangeras kringaktiviteter.

Inför evenemanget planerar man att skicka ut ett speciella ”geocoins” med Umeå2014:s logotyp till Europas alla huvudstäder för att placeras i cacher där, och tanken är de ska vandra mellan utövare och så småningom nå tillbaka till Umeå. Man tänker också samarbeta med ett stort cachingevenemang i norra Finland för att nå fler internationella deltagare.

- Det här projektet kommer att skapa stort engagemang och nå nya målgrupper, med många aktiviteter förutom själva tredagarsevenemanget, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande i Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott.

Projektet beviljas 100 000 kronor av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott. Det stöds också av studieförbundet Bilda och arrangörerna kommer även att söka samarbete med andra föreningar och organisationer.

- Umeå är redan känd som en mycket aktiv cachingstad som besöks av många cachare på genomresa. Vi vill få dem att stanna till i Umeå och visa staden och vad den har att erbjuda. Med det här evenemanget tänker vi sätta Umeå och Umeås kultur på cachingkartan, säger Mikael Björkman på Umeå Geocaching Community.

Kontaktpersoner

Marie-Louise Rönnmark
kommunalråd, ordförande kulturhuvudstadsutskottet
090-16 14 12, 070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Sven-Olov Edvinsson
vice ordförande kulturhuvudstadsutskottet
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.se

Mikael Björkman
Umeå Geocaching Community
070-699 80 75
nmikal@hotmail.com

Wolfgang Schröder
090-13 97 29
wolfgang.schroder@chem.umu.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.