Orsa kommun

Skattunge friskola får ta över fritidshem och förskola

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:42 CET

Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att bifatta Skattunge skolförenings begäran om att få överta förskola och fritidshem i Skattungbyn under förutsättning att det blir kostnadsneutralt för kommunen innebärande att kommunens eventuella kostnader för övertalig personal ska avslutas innan övertagande kan ske. Socialdemokraterna påpekade i en protokollsanteckning att man beklagar Skolinspektionens beslut att ge tillstånd till en friskola då det påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamhet negativt, men att man när beslutet nu är taget bifaller beslutet att skolföreningen även får ta över förskola och fritidshem. Anledningen till att man ställer upp är att det för barnens och elevernas bästa är bättre att en huvudman driver all verksamhet inom skola och barnomsorg i Skattungbyn.