Statens Kärnkraftinspektion, SKI

SKB lämnar in ansökan om inkapslingsanläggning till SKI

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 16:47 CET

I dag lämnar Svensk Kärnbränslehantering, SKB, in en ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn kommun. Det är den första ansökan av två som tillsammans omfattar hela SKB:s slutförvarskoncept för det använda kärnbränslet från Sveriges kärnkraftverk.

SKB vill bygga inkapslingsanläggningen i anslutning till det centrala lagret för kärnbränsle, Clab. Inkapslingsanläggningen och Clab ska drivas gemensamt. I inkapslingsanläggningen ska kärnbränslet kapslas in i kopparkapslar som svetsas igen. Sedan ska kapslarna transporteras till slutförvaret i urberget där de placeras på ca 400-500 meters djup.

SKB planerar att ansöka om att få bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle år 2009. Både inkapslingsanläggningen och slutförvaret ingår i SKB:s slutförvarskoncept.

-I dag får SKI en ansökan om tillstånd att bygga en inkapslingsanläggning från SKB. SKI kommer att samordna granskningarna av inkapslingsanläggningen och slutförvaret. Det betyder att SKI kommer lämna sina yttranden till regeringen omkring 2012, säger Josefin Päiviö Jonsson, enhetschef för slutförvarsfrågor på SKI.

Sedan tar regeringen slutlig ställning till SKB:s ansökningar.

SKB lämnar in sin första ansökan nu eftersom granskningen av ansökningarna då kan fördelas över en längre period. Det ger en mer effektiv användning av resurser än om SKI tagit del av båda ansökningarna samtidigt.

SKI kommer nu att gå igenom ansökan och besluta hur myndigheten ska lägga upp granskningsarbetet. I ett särskilt PM finns ytterligare information om SKI:s roll i beslutsprocessen.


Ytterligare upplysningar:
Josefin Päiviö Jonsson, chef enheten för slutförvaring, tel. 08-698 84 82
Bengt Hedberg, enheten för slutförvaring, tel. 08-698 86 82
SKI pressjour, tel. 08-698 86 99
PM 06:09 SKI:s roll i beslutsprocess för ansökan om inkapslingsanläggning och slutförvar för använt bränsle (pdf 133 kB): http://www.ski.se/dynamaster/file_archive/061108/c3285f7a5b07caf8aaefb942eb7c066c/ski%5fpm%5f06%5f09.pdf