OrbiGo AB

Skellefteå buss nyttjar unika tjänster i OrbiGo

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 20:20 CET

Skelleftebuss har investerat i ny digital komradioutrustning (Hytera) med abonnemang i OrbiGo berättar Erik Sjöström. Vi har installerat radio i alla våra bussar som kör lokaltrafik i Skellefteå med omnejd. Vi pratar gruppsamtal (med alla bussar) och individsamtal (till respektive chaufför) beroende på behov

En annan funktion som vi uppskattar i OrbiGo är möjligheten att öppna bommar ute på stan och garageportar i våra lokaler via radion fortsätter Erik.

På Skellefteå Buss trafikledning har de OrbiGo:s PC-Client Mimer (komradio i datorn) på tre av arbetsplatserna.

De har även tagit beslut om att installera larmfunktion med koppling till larmcentral vilket vi precis har börjat installera berättar Per Gabrielsson på OrbiGo. Vid behov av att larma trycker chauffören på en dold larmknapp. Radion aktiveras och skickar iväg ett tyst larm till larmcentralen med position på bussen, samtidigt som mikrofonen i bussen aktiveras. Larmcentralen skickar väktare till bussen samtidigt som de hör all konversation i bussen.

Kontaktperson Skellefteå buss: Erik Sjöström 0910-725615

Kontaktperson OrbiGo: Per Gabrielsson 010-49 49 500

Om OrbiGo AB:

OrbiGo är Sveriges största operatör för privata yrkessektorn inom digital kommunikationsradio i nätverk.

Affärsidén är att erbjuda företag, organisationer och föreningar kommunikationstjänster i abonnemangsform med möjlighet till utökad täckning, där kunden behöver det och samverkan via digital kommunikationsradio.

Nätet är konstruerat med basstationer länkade till varandra med automatisk roaming.
Vi erbjuder:

- Talgrupper, per region, län, bransch, byggarbetsplats eller vad du önskar.

- Täckning där du behöver det

- GPS positionering av dina enheter
- Personlarm, ensamarbetarlarm internt eller till larmcentral

- Gemensamma statusmeddelanden för ditt företag eller din bransch.

- Port/grindöppningar, fjärravläsningsfunktioner

m.m