Destination Skellefteå

Skellefteå fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 16:40 CEST

När det gäller dagligvaruhandeln, som i Skellefteå omsätter 1.733 mkr; ökade Skellefteå med 3% (49 mkr.) Till dagligvaruhandel räknas ex. matvaror och hygienartiklar. Skellefteås index för dagligvaror landar på 98, att jämföras med index för västerbotten som är 99.

När det gäller sällanköpsvaror i Norra Sverige är det inte helt överraskande Haparanda som är den stora vinnaren, Haparanda ökade sin handel med 108%.

För sällanköpshandeln i Skellefteå var ökningen 2007, 10% (177mkr).
Skellefteå omsätter 1.886 Mkr på sällanköp. Index för sällanköpsvaror i Skellefteå ligger på 92, att jämföras med index för Västerbotten som är 87.

Skellefteås Index för sällanköpshandel pekar spikrakt uppåt,
år 2003 när Skellefteå Erbjuder bildades låg vi på 80, och målet att nå 100 kommer närmare.

För att öka sitt handelsindex är det främst nyetableringar som ligger till grund.
- Så för Skellefteå gäller det att inte stanna till utan att vi hela tiden fortsätter att utveckla säger Maria Rautio, centrumledare på Destination Skellefteå.

Handelsindex är ett mått som visar handelns utveckling i en kommun.
Är handelsindex under 100 innebär det att fler invånare åker till andra kommuner och handlar istället för på egna orten. Varje tal över 100 visar på besökare från andra orter som kommer och handlar.

För mer info kontakta; Maria Rautio, maria@destinationskelleftea.se
tel. 070-3394058