Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft bidrar till elkraftteknisk forskning

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 08:45 CET


Skellefteå Kraft är ett av företagen som går in med stöd till det nationella forskningsprogrammet Elektra vid Elforsk – Svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsaktiebolag.

Den nya etappen av Elektraprogrammet ska bidra till omställningen av energisystemet i hållbar riktning, medverka till färre elavbrott samt effektivisera elnät och energianvändning. Programmet innehåller forskningsprojekt med stor relevans för industrin och samhället. Utlysningarna inom Elektraprogrammet vänder sig till alla svenska lärosäten där den största delen av pengarna kommer att gå till forskarstuderande inom elkrafttekniska ämnen.

I förra veckan beslutade även Energimyndigheten om stöd till Elektra. Programmet omfattar totalt 80 miljoner kronor för de kommande fyra åren, varav Energimyndighetens stöd är 32 miljoner kronor.

Förutom stödet från Energimyndigheten finansieras programmet till 60 procent av ABB, Svenska Kraftnät, Trafikverket, Vattenfall, Fortum, E.ON Sverige, Göteborg Energi, Skellefteå Kraft, Skellefteå Kraft Elnät, Skellefteå Energiunderhåll, Umeå Energi Elnät, Elinorr, Jämtkraft, Öresundskraft, Karlstads Energi, Eskilstuna Energi & Miljö, Borås Energi Nät samt Falu Energi & Vatten.

– Jag ser det som självklart att Skellefteå Kraft aktivt ska medverka till den svenska energiomställningen i en hållbar riktning och att få ännu säkrare energileveranser till våra kunder. Denna kraftsamling ökar också möjligheten för forskarna på LTUs elkraftsgrupp vid Campus Skellefteå att söka forskningsmedel från Elektra, säger Lars-Olof Martinsson, affärsområdeschef Elnät vid Skellefteå Kraft.

För mer information: 

Lars-Olof Martinsson
Affärsområdeschef Elnät Skellefteå Kraft
Mobil 070-674 47 47
E-post lars-olof.martinsson@skekraft.se

Catarina Hägglund
Informationschef Skellefteå Kraft
Mobil 070-511 11 55
E-post catarina.hagglund@skekraft.se

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2011 var antalet anställda cirka 650, med en omsättning på 5,1 miljarder kronor.