Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft Elnät är ackrediterade

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 11:00 CET

Enligt nya regler som trädde i kraft 1 juli i år måste de som utför kontroller av energimätning vara ackrediterade av Swedac mot standarden ISO/IEC 17020. Efter intensivt kvalitetsarbete i enlighet med Swedacs* krav är nu Skellefteå Kraft Elnät bland de första svenska elnätbolag som blivit ackrediterade.

– Traditionellt har vi hanterat mätning av våra anläggningar i egen regi, och det ville vi fortsätta med. Swedacs beslut är en kvalitetsstämpel på vårt utvecklingsarbete, säger Lars Eriksson, arbetschef på Skellefteå Kraft Elnät.

Bland annat ska samtliga större kundanläggningar hos ett nätföretag visa upp godkänd kontrollrapport för att vara debiterbara. Kontroller görs antingen vart 6:e år eller då en anläggning ny- eller ombyggs. De nätföretag som inte har egen ackrediterad mätverksamhet måste anlita konsulter för ändamålet.

–Det känns mycket bra att vi kan säkerställa kvaliteten på mätningarna inom Skellefteå Kraft Elnät, säger Lars Eriksson.

* Swedac är en statlig myndighet som bland annat reglerar och kontrollerar att elnätföretagen följer regler för mätning av elproduktion och elanvändning.

Skellefteå Kraft är en av de större producenterna av elkraft i Sverige med egna energitillgångar i vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Med eget kunnande och ständig utveckling skapar vi kvalitet, trygghet och kompetens inom bland annat bioenergitekniker och processer samt vindkraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar samt trygga och säkra energileveranser. Skellefteå Kraft AB är ett helägt kommunalt bolag med fem affärsområden; Elkraft,  Elnät, Värme, Kommunikation och Fastigheter samt koncernstaber som stöder affärsområden. Antalet anställda är cirka 530 och 2009 var omsättningen drygt 3, 6 miljarder kronor.