Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft erbjuds att investera i finsk kärnkraft

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 15:05 CET

Skellefteå Kraft har bjudits in att gå med i projektutvecklingen av den nya kärnkraftsanläggningen Fennovoima i Pyhäjoki, Finland.  
– Vi har utvärderat affärsmässigheten i projektet och anser att det uppfyller våra krav. Beslutet om vi ska gå vidare eller inte tas av Skellefteå Stadshus AB, och i förlängningen kommunfullmäktige, förklarar Gunnar Eikeland, vd på Skellefteå Kraft.

Skellefteå Kraft strävar efter att ha en produktion av el som bidrar till att nå de europeiska miljömålen, som i korthet går ut på att minska fossila koldioxidutsläpp.

– Modern kärnkraft är en möjlighet att minska Europas beroende av kol, olja och gas och därmed också de fossila koldioxidutsläppen, förklarar Gunnar Eikeland.

För Skellefteå Krafts del grundar sig intresset på rent affärsmässiga bedömningar där produktion av modern kärnkraftsel är konkurrenskraftig och kan bidra till koncernens lönsamhet.

– Vi söker nu ägarens, Skellefteå Stadshus AB:s, affärsmässiga godkännande och kommunfullmäktiges principiella ställningstagande. Först om ägaren finner det intressant kan vi gå vidare, fortsätter Gunnar Eikeland.

Byggtiden för kärnkraftsanläggningen i Pyhäjoki är planerad till 2015–2021, med driftstart år 2022. Det är kraftbolaget Fennovoima som av den finska riksdagen har fått tillåtelse att projektera och bygga anläggningen.

Mer information:
Gunnar Eikeland
Vd
Skellefteå Kraft
Mobil 070-397 70 09
E-post: gunnar.eikeland@skekraft.se

Catarina Hägglund
Informationschef 
Skellefteå Kraft
Mobil 070-511 11 55
E-post: catarina.hagglund@skekraft.se

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2010 var antalet anställda cirka 640, med en omsättning på 4,5 miljarder kronor.