Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft förvärvar SEU av Vattenfall

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 15:20 CEST

Skellefteå Kraft har idag kommit överens om att förvärva Vattenfalls del i det tidigare gemensamt ägda bolaget Skellefteå Energi Underhåll HB (SEU). Övertagandet sker den 30 december 2010. Affärsuppgörelsen förutsätter godkännande från Skellefteå Krafts ägare.

Bolaget SEU levererar underhållstjänster till företag inom vind, vatten, värme och industri och har över 100 anställda. Den huvudsakliga verksamheten finns i Västerbotten och Norrbotten.

Företaget bildades år 2000 som ett 50/50 % ägt bolag och bemannades då med 25 personer från respektive ägares underhållsorganisationer. Genom affären förstärks Skellefteå Kraft med 100 specialister på drift och underhåll.

– Som en av Sveriges största vattenkraftproducenter ser vi drift och underhåll av våra vattenkraftanläggningar som en viktig kärnverksamhet. Genom förvärvet av SEU, som är ett välskött och lokalt starkt förankrat företag, får vi full rådighet och kontroll över nödvändiga specialistkompetenser, säger Gunnar Eikeland, vd Skellefteå Kraft.

– Vi ser Skellefteå Kraft som en bra och fokuserad ägare till SEU. Inom Skellefteå Kraft har vi goda möjligheter i att få en nyckelroll i vidareutvecklingen av vattenkrafttillgångarna samtidigt som vi kan få stöd för en strategisk utveckling inom t ex vindkraftområdet, där det sker en snabb utveckling i Västerbotten och Norrbotten, säger Gerhard Lindvall, vd SEU.

– Vi har sedan starten varit med och utvecklat SEU till ett framgångsrikt underhållsföretag. Nu tar vi nästa steg genom försäljningen av SEU, vilket ger Vattenfall ett tydligare beställar- och leverantörsförhållande. Samtidigt kan vi koncentrera oss på vår egen serviceverksamhet, säger Jan Bardell, Head of Vattenfall Services Nordic AB.

Skellefteå Kraft är en av de större producenterna av elkraft i Sverige med egna energitillgångar i vattenkraft och vindkraft. Med eget kunnande och ständig utveckling skapar vi kvalitet, trygghet och kompetens inom bland annat bioenergitekniker och processer samt vindkraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar samt trygga och säkra energileveranser. Skellefteå Kraft AB är ett helägt kommunalt bolag med fem affärsområden; Elkraft, Elnät, Värme, Kommunikation och Fastigheter samt koncernstaber som stöder affärsområden. Antalet anställda är cirka 530 och 2009 var omsättningen drygt 3,6 miljarder kronor.