Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft fortsätter att förbättra elnätet för sina kunder

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 08:43 CEST

De senaste årens satsningar på att göra elnätet mer vädersäkert fortsätter.  

– Precis som tidigare år avsätter vi närmare 100 miljoner kronor på att vädersäkra elnätet. Detta gör vi för att minska risken att våra kunder drabbas av strömavbrott, säger Magnus Brodin, driftchef på Skellefteå Kraft Elnät AB.

Vädersäkring innebär att elnätet blir säkrare mot alla slags väderstörningar. Arbetet innebär bland annat att äldre luftledningar ersätts med kabel som grävs ner i marken eller ersätts med nya tåligare luftledningar.

Även transformatorstationer byggs om och blir  modernare och mer vädertåliga. Projekt pågår inom hela nätområdet med högsäsong under sommaren och hösten.

– Så långt det är möjligt planerar vi arbetet så att det inte ska innebära störningar för de som bor och vistas i närheten, men i de fall det gör det så hoppas vi på överseende, säger Magnus.

Läs mer om aktuella
vädersäkringsprojekt på www.skekraft.se/underhall

För mer information
Lars-Olof Martinsson, vd Skellefteå Kraft Elnät AB
mobil 070- 674 47 47
e-post: lars-olof.martinsson@skekraft.se

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2012 var omsättningen 4,6 miljarder kronor.