Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft har Sveriges nöjdaste fjärrvärmekunder

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 08:37 CET

Skellefteå Krafts kunder blir allt nöjdare. Det visar undersökningen Svenskt Kvalitetsindex, SKI som studerar sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företagets lönsamhet.

Skellefteå Kraft mäter hur nöjda elnätskunderna, elhandelskunderna och fjärrvärmekunderna är utifrån en rad aspekter för att se vilka utvecklingsområden som finns för bolaget i relationen till sina kunder.

I år visar SKI-undersökningen att Skellefteå Kraft fortfarande har nöjdare kunder än energibranschen i stort och att resultatet, utifrån ett redan högt läge, förbättrats ytterligare inom alla kategorier utom en. Fjärrvärmekunderna ger Skellefteå Kraft toppbetyg och rankar värmeleverantören som bäst i landet.

- Vi är väldigt stolta över att vi får så fint betyg av våra kunder och kunderna känner att vi månar om dem och att vi gör det så enkelt som möjligt att vara kund hos oss, säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

Undersökningen ger även gott betyg till hur Skellefteå Krafts framtoning.

- Vi har senaste åren arbetat intensivt med att utveckla och förbättra kommunikationen med våra kunder. Därför blir jag särskilt glad över att det nu visar sig ha gett resultat i årets kundnöjdhetsundersökning, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad vid Skellefteå Kraft.  

Kunderna pekar i undersökningen på möjligheten till förbättringar både när det gäller företagets förmåga att vara nytänkande samt att stärka förtroendet bland elnätskunderna.

- Vi uppfattas inte som tillräckligt innovativa, vilket vi tar till oss. Arbetet för att bli mer idédrivna och innovativa har redan inletts och resultat kommer att presenteras redan under 2016, säger Hans Kreisel.

För mer information kontakta: 
Mimmi Jonsson, pressekreterare. 
Epost: mimmi.jonsson@skekraft.se
Mobil: 070-220 99 76

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.