Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft Elnät höjer inte elnätsavgifterna

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 20:35 CET

Förvaltningsrätten har beslutat att elnätsföretagen har rätt att höja sina priser mer än tidigare under perioden 2012-2015. Skellefteå Kraft Elnät kommer inte att utnyttja den möjlighet domen ger och kommer inte att höja sina elnätsavgifter.

Förvaltningsrättens dom innebär att Energimarknadsinspektionen (EI) gjorde fel i att använda sig av en övergångsmetod när de räknade fram vilka intäktsramar elnätsföretagen hade att förhålla sig till under perioden 2012–2015. Elnätsföretagen har nu enligt domstolen rätt att höja elnätsavgifterna.

- Skellefteå Kraft Elnät kommer inte att utnyttja den höjning av avgifterna som domen möjliggör. Ett argument i domen för att höja priserna är att bolagen behöver investera i sina elnät. Skellefteå Kraft Elnäts investeringsbehov kommer vi att klara med nuvarande intäkter och avgifter. Vi ser inte heller någon anledning att ändra i vår befintliga ekonomiska planering, säger Lars-Olof Martinsson, vd Skellefteå Kraft Elnät.

Skellefteå Kraft bygger inte sin relation med kunderna på domstolsutslag, utan på sunt förnuft och tydlighet. De arbetar hela tiden för att hitta de bästa och enklaste lösningarna för kunderna. Ett exempel är att de tagit bort de dyra tillsvidareavtalen och tydligt redovisat att en marginal på sex öre på det rörliga priset räcker för att skapa en sund och hållbar affär.

För mer information
Lars-Olof Martinsson, vd Skellefteå Kraft Elnät AB
mobil 070- 674 47 47
e-post: lars-olof.martinsson@skekraft.se

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2012 var omsättningen 4,6 miljarder kronor.