Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft levererar ett bra delårsresultat

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 07:58 CEST

Trots låga elpriser kan Skellefteå Kraft redovisa ett bra resultat i årets första delårsrapport. Detta beror till största delen på hög elproduktion. 

· Omsättningen ökade med tre procent och uppgick till 1791 miljoner kronor

· Rörelsens kostnader ökade från 1 382 miljoner kronor till 1 422 miljoner kronor

· Rörelseresultatet ökade med 5,5 procent till 381 miljoner kronor

· Resultatet efter finansnetto uppgick till 353 miljoner kronor mot 334 miljoner kronor för samma period 2012

Kommentar från koncernchefen Hans Kreisel:

Trots att inledningen av 2013 var varmare än normalåret har kyla under mars månad gjort att temperaturen i snitt ligger något lägre än normalåret. Detta påverkar försäljningen av fjärrvärme och produktionen av el i våra kraftvärmeverk positivt. Trots fortsatt låga priser på el ökar intäkterna jämfört med föregående år.

Genom fortsatt tillväxt ska Skellefteå Kraft fortsätta att vara ett av de ledande energiföretagen i Sverige. Som bas finns mycket nöjda kunder och en produktionssammansättning med låga rörliga kostnader. Detta gör att koncernen är konkurrenskraftig även på en pressad elmarknad och kan därför långsiktigt erbjuda trygga och säkra energileveranser.

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2012 var omsättningen 4,6 miljarder kronor.