Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft tar initiativ mot Naturvårdsverket angående tilldelning av utsläppsrätter

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 08:00 CET

I somras diskuterades Skellefteå Krafts tilldelning av utsläppsrätter i Biostor i Storuman. Efter en teknisk och ekonomisk genomgång av förutsättningarna för anläggningen konstaterar vi att det inte är rimligt att nyttja torv i den omfattning som prognostiserades inför byggande av anläggningen.

Efter att ha övervägt olika handlingsalternativ anser vi att Naturvårdsverket bör ompröva Skellefteå Krafts tilldelning. Som underlag för detta är den nyligen framtagna prognos för torvanvändning i Storuman fram till och med den 31 december 2012.

Jämförs Skellefteå Krafts tilldelning för Biostor i Storuman i perioden mot utfall så ser vi att en korrigering kan vara upp till ca 166 000 utsläppsrätter vilket motsvarar drygt 20 miljoner kronor.

– Det är viktigt att påpeka att vi har nyttjat trädbränsle till en högre kostnad under denna period. Skellefteå Kraft AB förväntar sig nu ett slutligt ställningstagande från Naturvårdsverket och har även bjudit in till en dialog, meddelar Gunnar Eikeland.

Anläggningen i Storuman är byggd för en årsproduktion av 105 000 ton pellets, 48 GWh el och 40 GWh värme. Den har också klartecken för att helt drivas med torv, vilket också gjorts under två testperioder under hösten. Idag drivs anläggningen med 10 % inblandning från torv.

 

För mer information:

Gunnar Eikeland, vd

Skellefteå Kraft

mobil 070-397 70 09

e-post gunnar.eikeland@skekraft.se

 

Catarina Hägglund, informationschef

Skellefteå Kraft

mobil 070-511 11 55

e-post: catarina.hagglund@skekraft.se

Skellefteå Kraft är en av de större producenterna av elkraft i Sverige med egna energitillgångar i vattenkraft och vindkraft. Med eget kunnande och ständig utveckling skapar vi kvalitet, trygghet och kompetens inom bland annat bioenergitekniker och processer samt vindkraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda och hållbara energilösningar, samt trygga och säkra energileveranser. Skellefteå Kraft AB är ett helägt kommunalt bolag och antalet anställda är cirka 630 och 2009 var omsättningen drygt 3,6 miljarder kronor.