Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts delårsrapport mycket positiv

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 15:22 CEST

Skellefteå Krafts delårsrapport visar på fortsatt stora framgångar. Omsättningen har ökat med 20 % jämfört med fjolårets delårsresultat och resultatet efter finansnetto uppgick till 576 MSEK. Det ska jämföras med 245 MSEK för samma period förra året. Fortsatt höga elpriser, stark produktion samt framgångsrik försäljning är starka skäl till det goda resultatet.

Under perioden har utbyggnaden av vindkraft fortsatt i Storliden, Jokkmokksliden samt i Uljabuouda. Markarbeten för vindkraftparken i Blaiken påbörjas under hösten och projektet som pågår fram till år 2015 kan komma att omfatta upp emot 100 st verk totalt.

– Som en av de största producenterna i Sverige är det viktigt för oss att kunna bidra med stabila kundvillkor, och det åstadkommer vi med mer kraftproduktion till systemet, säger Skellefteå Krafts vd Gunnar Eikeland.

Arbetet med ökad vädersäkring av elnätet fortsätter och det skapar arbetstillfällen hos inhyrda aktörer i regionen. Det arbetet är oerhört viktigt för att säkerställa trygg och stabil leverans till Skellefteå Krafts kunder.

– Hittills har under året 7 st nya energibolag valt Skellefteå Kraft. Våra framgångar inom energihandel är ett av många exempel på den kompetens som finns inom företaget. Det här är också ett expansivt område där vi ser spännande möjligheter i framtiden avslutar Gunnar Eikeland.

För mer information: Delårsrapport Jan-Aug 2010 samt filmad intervju med Gunnar Eikeland på http://www.skekraft.se

Skellefteå Kraft är en av de större producenterna av elkraft i Sverige med egna energitillgångar i vattenkraft och vindkraft. Med eget kunnande och ständig utveckling skapar vi kvalitet, trygghet och kompetens inom bland annat bioenergitekniker och processer samt vindkraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar samt trygga och säkra energileveranser. Skellefteå Kraft AB är ett helägt kommunalt bolag med fem affärsområden; Elkraft, Elnät, Värme, Kommunikation och Fastigheter samt koncernstaber som stöder affärsområden. Antalet anställda är cirka 530 och 2009 var omsättningen drygt 3,6 miljarder kronor.