Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts elnätskunder nöjdast i landet

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 13:12 CET

Skellefteå Krafts företagskunder är nöjdast i landet och privatkunderna är näst nöjdast. Dessutom är Skellefteå Kraft det enda elnätsbolag som uppfattas som prisvärt. Så ser det ut på elnätssidan när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) redovisar sin årliga kundnöjdhetsundersökning.

– Trots ett besvärligt år med mycket väderstörningar inledningsvis är det bara vi som får godkänt i klagomålshanteringen. Det känns givetvis inspirerande, säger Lars-Olof Martinsson, vd Skellefteå
Kraft Elnät.

Indexvärdet för kundnöjdheten för elnät bland företagskunderna landar på 71,6, ett värde som är betydligt högre än närmaste namngivna konkurrent. Även privatkunderna uppskattar elnätsarbetet och där lägger sig Skellefteå Kraft på en andra plats i Sverige.

– Vi svarade för en stark förbättring i fjolårets mätning och den positionen har vi behållit. Vi sätter höga krav på oss själva när det gäller att ha en hög tillgänglighet och få avbrott, förklarar Lars-Olof Martinsson.

Därför genomför Skellefteå Kraft omfattande projekt för att vädersäkra elnätet, som mäter 12 000 kilometer och omfattar stora delar av Västerbotten och södra Lappland.

– Det är ett av våra största investeringsprojekt och ett arbete som kommer att pågå under många år framöver.

Ett annat självklart mål är att fortsätta utveckla kontakten med kunderna.

– Undersökningen visar att direktkontakten med leverantören är viktig och det tar vi fasta på. Under 2012 ska vi komma ännu närmare våra kunder, säger Catarina Hägglund, informationschef.

Hela undersökningen finns att läsa som pdf på: http://www.kvalitetsindex.se/images/stories/Results/2010/SKI_om_energi_11.pdf

PRESSKONTAKT
Lars-Olof Martinsson
Vd Skellefteå Kraft Elnät
Mobil 070-674 47 47
E-post: lars-olof.martinsson@skekraft.se

INFORMATIONSCHEF
Catarina Hägglund
Mobil 070-511 11 55
E-post: catarina.hagglund@skekraft.se

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2010 var antalet anställda cirka 640, med en omsättning på 4,5 miljarder kronor.