Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts tillväxt fortsätter på en turbulent marknad

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 12:00 CET

Under 2011 ökade Skellefteå Kraft sin omsättning med 630 miljoner kronor till 5,1 miljarder kronor. Vinsten skrivs till 429 miljoner kronor efter finansiella poster.
– Resultatet på koncernnivå är visserligen sämre än förväntat, men mot bakgrund av den vädermässigt milda avslutningen på året och en turbulent energimarknad med betydligt lägre elpriser är det ändå ett godkänt resultat, säger Gunnar Eikeland, vd för Skellefteå Kraft.

Att vinsten inte blir lika stor som för 2010 (529 miljoner kronor) beror i huvudsak på den milda vintern. En annan stark påverkan har höjda fastighetskatter på vattenkraftfastigheter haft. Kostnaderna för Skellefteå Kraft ökade under 2011 med cirka 30 miljoner kronor, pengar som företaget annars hade kunnat återinvestera i mer förnybar energi.

För bioenergikombinatet Biostor i Storuman sker en extra nedskrivning på 156 miljoner kronor.

– Biostor befinner sig i ett affärsmässigt svårt läge som vi försöker rätta till genom bättre kostnadseffektivitet. Pelletsmarknaden som helhet har det tufft just nu, konstaterar Gunnar Eikeland.

Investeringarna under 2011 uppgick till 908 miljoner kronor (618 miljoner kronor). Det gör Skellefteå Kraft åter igen till en av de aktörer som investerar allra mest i regionen. Investeringarna stärker inte bara Skellefteå Krafts egen verksamhet, utan bidrar också till arbetstillfällen och tillväxt i många kringverksamheter.

För mer information:
Gunnar Eikeland
Vd, Skellefteå Kraft
Mobil: 070-397 70 09
E-post: gunnar.eikeland@skekraft.se

Catarina Hägglund
Informationschef, Skellefteå Kraft
Mobil: 070-511 11 55
E-post: catarina.hagglund@skekraft.se 

 

 

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2011 var antalet anställda cirka 650, med en omsättning på 5,1 miljarder kronor.